رستوران

رستوران


بسیجی رو برق 3 فاز میگیره پرت می کنه ، بلند میشه میگه : اگه مردین یه فاز یه فاز بیان جلو.


بسیجیه میره رستوران، گارسون میخواد بزارتش سر کار میگه: غذای امروز «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با «لیمو» است! بسیجیه میگه : «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با چی؟

لطفا به اشتراک بگذارید: