نقد کارشناسی حمله به احمدی نژاد

?نقد کارشناسی حمله به احمدی نژاد توسط دلواپسان ❗️?


✍️با توجه به حمله ساندیس خوران عظما به احمدی نژاد و دادن شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه خطاب به او 3 نتیجه میشه گرفت:


1_سال 88 مصباح یزدی گفته بود اطاعت از رئیس جمهور( مموتی) ، اطاعت از خداست و نافرمانی از دستور او هم نافرمانی و عصیان به خداست!!! پس نتیجه می گیریم نشانه اطاعت از خدا ضد ولی فقیه بودنه!!??


2_عظما گفته بود نظر بنده به نظر احمدی نژاد نزدیک است!!! و خب احمدی نژاد هم طبق شعارهای ساندیس خورا "ضد ولایت فقیه"هست،پس با توجه به نزدیکی نظر این دو نفر بهم نتیجه می گیریم خود عظما هم ضد ولایت فقیهه!!???


3_نتیجه سوم کشف شده!! در مورد فتوای مصباح یزدیه که گفته بود بچه بدنیا آمده از فرد ضد ولایت فقیه حرامزاده است! پس نتیجه می گیریم این عنوان هم شامل حال آقا مجتبی خامنه ای پسر عظما میشه!!???


 تا کشف سلسله نتایج بعدی فعلا خدانگهدار!!لطفا به اشتراک بگذارید: