چـی بـگـم...؟

کی داره  شقایقا رو می‌بره...؟


راه آزادی مگه کدوم وره؟اگه آزادی گرفت نشونتون


چی بگم از عمر عاشقونتون؟...به شب ضیافت ستاره‌ها


چی بگم به دفتر خاطره‌ها...؟از شما به شیر و خورشید چی بگم؟


 وقت تابیدن ناهید چی بگم؟...چشم تُـو چشم مام ایران چی بگم؟


  به چشای خیس باران چی بگم؟...وقتی که پنجره‌ها آبی می‌شن


جاده‌ها ابری و آفتابی می‌شن...وقتی  ماه نِـی می‌زنه رو پشت‌‌بوم


همة دنیا می‌شینه روبه‌روم...واژه‌ها که می‌پوشن اسماتـونـا،


می‌بافـن گیس تـرانـه‌هـاتـونـا...،از شماها چی بگم به ساز و شعر؟


ـ وقت گل‌کردنای  آواز و شعر ـ....چشم تُـو چشمای شقایق چی بگم؟


به دلای تنگ  عاشق چی بگم؟...


س. ع. نسیم

لطفا به اشتراک بگذارید: