نمک پر کردن بسیجی

از بسیجیه میپرسن بنظر تو سخت ترین کار چیه؟ میگه: نمک تو نمکدون ریختن, چون سوراخ هاش خیلی ریزه

لطفا به اشتراک بگذارید: