همه چیز در زندگی تکراری می شود بجز مهربانی!!!

لطفا به اشتراک بگذارید: