تقدیم به کودکان شیمیایی شده در دوما✍️تقدیم به کودکان شیمیایی شده در دوما


?شعر از: الف.مهر


خواب بودم صدای یک موشک،  خواب خوش را پراند از سر من


چهره‌های دوصد جسد و اسد،  شد به خط یکهو در برابر من


شعر را سرفه‌ای زدم که خزید، در گلو گاز خردل و سیانید


پسری در بغل کلاشینکف،  داد می‌زد کجاست مادر من


کودکی نورسیده و کم سن، که پدر نعره می‌زد اکسیژن


و دمی پیش بستنی میخواست، می‌کَند جان میان دفتر من


شعر من می شد از درون مسموم، آب می شد دلم چو تکه‌ی موم


یا زنی میگریست نامفهموم، توی چشمان قرمز و تر من


سازمان ملل بیانیه داد ، خبر از گفتگوی آتیه داد


گفت روزی دوبار قرقره کن، ترّه هات ملیح ومحشر من


می‌شود در درون من آزاد، خشمی هم‌چو بمب هیدروژنی


گرچه نه پیشگویم و نه ژنی ،  دیده‌ام فتح را به منظر من


من که تف کرده‌ام به‌صورت ننگ،  بعد هم بوسه‌ای زدم به تفنگ


در خشاب سرم چه منتظر است،  مرمی کینه‌ی توانگر من


لطفا به اشتراک بگذارید: