باریدن از ناگهان


از کتاب «باریدن از ناگهان»


خصم در کشور جم باز برافراشت علم


رفت بر باد زندانی ما کشور  جم


نه درو یادی از شادی و از آزادی


نه درو نامی از بخشش و از جود و کرم


این همان ملک بود کز پی تعظیمش


پشت شاهان و زبردستان همواره بخم


لیک بر باد شد آن کشور و امروز درو


مرد آزاد نیارد زد ز آزادی دم


✍به همین سادگی !


به زمانی که


            پا در راه


                        نهاده­‌یی


تا


دلت از جای کنده شود


نیازی به بدرقه­ی دیدگان اشک آلود


                                                نیست


و کرشمه­ی انگشتان ظریفی که


                                    شوخگینانه


بخار از شیشه­ی پنجره


                        به سویی


                                    می­زنند


تا مه،


            به بخار چشم­های عاشق


                                    از هم بشکافد


به همان سادگی


که کلاغ سالخورده


با نخستین سوت قطار


سقف واگن متروک را


                        ترک می­گوید


دل،


            دیگر


                        در جای خود نیست


به همین سادگی!#حسین_منزوی


لطفا به اشتراک بگذارید: