لرزه‌های دل وطن

رزه‌های دل وطنلرزه های قصه‌های وطن


هیچ‌یک را فرو مگذار.


این ترانه‌های تلخ را


به الفباها بگو


به کلمات بگو


به شعرها بگو


به نتها بگو


به «تار» و به «نی»


به عود و «ویولن»


تا مگر نعره‌های معصومه‌گی‌هایت را


زمین بلرزد و


وطن بیدار شود...جلادان نقابدار


جلادان دستاربند


سفره و سمعه‌ات را پوزار می‌کشند.


نعره‌های معصومه‌گی‌هایت را


از فرشته‌گان نشنودم؛


این دل زمین وطن است


 که می‌لرزد...س. ع. نسیم
لطفا به اشتراک بگذارید: