سوگ سرود کولبران بانه

‍سوگ سرود کولبران  بانه   ✍


این بار دلم  در تب و تاب  و نوسان است


 در  سوگ  عزیزان   و  غم  کولبران  است


این سوگسرودی است که در مرگ جوانان


از مارش عزا دفتر  شعرم  به  فغان  است


شد  بانگ عدالت  طلبی  مصلحت   شرع


این دردومصیبت همه از بانگ اذان است


شام  و   یمن  و غزه  و  لبنان  و فلسطین


از مصلحت  شیخ  چنان رشک جنان است


تا  ثروت ایران همه جا سهم خودیها است


این کردوبلوچ است که درحسرت نان است


این  مردم   کرد  است  که   در  ماتم  بانه


در  شهر  عزا دار  همه  پیر  و  جوان  است


دیروز که  بابک  بدنش  غرقه ی خون  شد


امروز   چنین  غرقه   بخون  کولبران  است


این  لشکر   اشرار  سوی   بانه   روان   شد


لشکر  کشی  حاکم  خون   ریز  عیان  است


کورش  به  سوی  بانه  روان  است  بپا خیز


انرا که عیان است چه حاجت به بیان است


✍???.


پور کوروشلطفا به اشتراک بگذارید: