بسیجی سوار الاغ

بسیجی سوار الاغ


.


*******************************************


بسیجی سوار الاغ داشته میرفته. هر کی بهش نگاه میکرده میگفت: چیه خر دو طبقه ندیدی.


*******************************************


بسیجی میره استادیوم، جای اینکه فوتبال نگاه کنه مرتب سمت راست و چپ بالای سرش رو با تعجب نگاه می کرده! بهش میگن: چرا فوتبال نگاه نمیکنی؟ میگه: دنبال کلمه زنده میگردم.


*******************************************


بسیجی می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من آب ندین

لطفا به اشتراک بگذارید: