کشتی نوح!

کشتی نوح!نوح در کشتیِ پهناورِ خود خر هم داشت


فیل و زرافه و خرچنگ و کبوتر هم داشت


تا که در کشتی او جانوران جُفت شوند


پیشِ هر ماده ی حیرت زده یک نَر هم داشت!


طبق رأی و نظر زیست شناسانِ جهان


کشتی نوح مگس های مذکر هم داشت!


جز سگ و گربه که از ریشه خصومت دارند


گرگ و کفتار که بودند برادر هم داشت


جز گروهی بُزِ بُزدل که پیِ هم بودند


گوشه ی عرشه دو تا ببر دلاور هم داشت


به نمایندگی از جمع برای صحبت


دو سه تا طوطیِ بیکارِ سخنوَر هم داشت!


بعدِ مرگِ دو سه تا شیر مشخص شد که


نوح در کشتی خود عقربِ خودسر هم داشت!


توی دیوارِ دکل موش دوگوشی هم بود


ناقلا در همه جا تونل و معبَر هم داشت


مارمولک به تلاش از طبقاتِ زیرین


رفت نزدیک دکل، چشم به لنگر هم داشت


سگ همین جور الکی پاچه بگیری می کرد


پارتی های کُلُفت اینور و آنور هم داشت!


فیل با دلهره دنبال توالت می گشت


حرکاتی خفن و استرس آور هم داشت!


خرس با معرکه گیری همه را خَر میکرد


خرِ بیچاره به این معرکه باور هم داشت!


بوی راسو که درآمد شتری زمزمه کرد:


کشتی ای کاش که یک پنجره یا دَر هم داشت!


گاوی آمد همه روزنه ها را هم بست!


گاوِ قُلدر دوسه تا نوچه و نوکر هم داشت


آن فضای خفه و آن همه مشکل کم بود


دو سه تایی پشه ی حرص درآور هم داشت


شب که می شد همه با دلهره میخوابیدند


خر نمیخواست بخوابد، سرِ عرعر هم داشت!


نوح چون بیشتر از حد سفرش طول کشید


مشکلِ کاه و جُوِ فربه و لاغر هم داشت


گوسفندان همه از بی علفی می مردند


گاو، انبارِ پر از یونجه و شبدر هم داشت


سهم یک عده به یک سوم و به نصف رسید


غیر گوساله که سهم سه برابر هم داشت!


یابو از توبره ی اسب علف می دزدید


اسب از آخورِ قاطر که دو همسر هم داشت!


کرکسِ دزد کلانتر شده بود و همگی


شاد بودند که آن شهر کلانتر هم داشت


کرگدن هیچ کَکَش هم نگزید از این وضع


پوستش بود کُلفت و جگرِ خر هم داشت


نه به زرّافه فشار آمد و نه سخت گذشت


چون به طور علنی موضع برتر هم داشت


وضع روباه ولی از همه عالی تر بود


به همه می زد و رفتار موقَّر هم داشت!


شیرِ بیچاره دگر پشم و پَرَش ریخته بود


پیشِشان حالت یک برگِ چغندر هم داشت


وضع خر توُ خر و آشفته و بی صاحب بود


کشتی انگار نه انگار پیَمبر هم داشت


نوح فرمود: خدایا به ستوه آمده ایم


کاش این کشتیِ بحران زده بندر هم داشت..

لطفا به اشتراک بگذارید: