موشکاف ۴تیر – بن بست و شکست و شعبده های زیر عمامه

موشکاف ۴تیر – بن بست و شکست و شعبده های زیر عمامه
?موشکاف: سلام! قبل از اجلاس اوپک ژست گرفتن و چو انداختن که اگه اوپک بخواد سطح تولیدو بالاببره رژیم وتو میکنه. چه غلطا! هاهاهاها. بعدش رفتن اوپک و تو بوق و کرنا کردن که آی ما برنده شدیم، همه سر حرف ما به اجماع رسیدن. هاهاها. حواسشون نبود که موشکاف داره رصد می کنه. هاهاهاها.
تلویزیون رژیم ۲تیر
اوپک در نشست دیروز وین با پذیرش الگوی پیشنهادی ایران بر سر توافق دو سال پیش برای کاهش تولید و عرضة نفت ماند بعد از رایزنی های نفتی هفته گذشته کشورهای صادر کننده اوپک و غیر اوپک بدون توجه به فشارهای آمریکا برای افزایش تولید نفت بر کاهش تولید تا میزان یک میلیون و هشتصد هزار بشکه اجماع کردند. ایران از مخالفان هرگونه افزایش تولید نفت اوپک بود.
?موشکاف:‌ تا اینجای کار فهمیدیم که نظام ولایت میخواسته تولید افزایش پیدا نکنه. اون یک میلیون بشکه که عربستان و روسیه میخواستن، عملی نشه و خطش رو هم پیش برده. ببینیم یارو زنگنه چی میگه.
تلویزیون رژیم
زنگنه : ما برای تصمیمی که قبلا داشتیم دوباره تاکید کردیم در ۲۰۱۶ اون معتبره. فقط گفتیم که این تصمیم ۱۰۰٪ اجرا بشه.
خالد الفالح وزیر نفت عربستان: ما روی این توافق به اجماع کامل رسیدیم و این یک میلیون شامل اعضای اوپک و غیر اوپک خواهد بود
?موشکاف: هاهاهاها. بعله. قراره تصمیم صد در صد، تاکید می کنم که صد در صد اجرا بشه. ممممم! پس نظام ولایت زد و برد. ها؟! اما این جهان صنعت که یه چیز دیگه نوشته. فعلا جهان صنعتو داشته باشین، پنبة اون صد در صدشم بعدا میزنم. هاهاهاها.
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲ تیر:
موفقیت به سبک زنگنه
توافق دیروز اوپک، در حالی که افکار عمومی کشورمان تهدید وزیر نفت را جدی گرفته بود و تصور می‌کرد هرگونه افزایش میزان تولید نفت، با وتوی ایران مواجه می‌شود، ممکن است شکستی برای دیپلماسی نفتی جمهوری اسلامی ایران به حساب آید. چنان که پس از صدور این بیانیه اوپک برخی اظهارنظر کردند که توافق عربستان- روسیه بر وتوی ایران چیره شد و تهران در مقابل افزایش تولید اوپک، کوتاه آمد
?موشکاف: هاهاهها. از یه طرف میگن حرف نظام پیش رفته و از طرف دیگه میگن یارو زنگنه کوتاه اومده و عربستان و روسیه، نظام ولایتو پس زدن. آخه داستان چی چیه؟‌ اینجاس که موشکاف وارد عمل میشه. این تیکه رو داشته باشین:
طبق این توافق فقط کشورهایی که بیش از میزان تعهدشان کاهش تولید و عرضه داشته اند به سهمیه خود باز می گردند. کشورهای صادر کنندة نفت در ماههای گذشته یک میلیون بشکه نفت کمتر به بازار عرضه کرده اند.
?موشکاف: هاهاهاها. بعله. دو سال پیش تصمیم گرفتن تولید نفتو بیارن پایین و همین کارو هم کردن اما یه سری کشورا بیشتر از اون حد توافق تولیدشو کم کرده بودن. حالا اون کشورا به قول تی وی ریش «به سهمیة خود باز می گردند» هاهاهاها. یعنی تولیدو افزایش می دن. میزان این افزایش هم جمعش می شه 1میلیون بشکه، اجرای صددرصد که یارو زنگنة مسخره می گه منظورش اینه، بازگشت به سهمیه که تی وی ریش می گه منظور همینه. به این می گن شعبده بازی با کلمات زیر عمامه. هاهاهاها یعنی در حالی که اوپک تصمیم گرفته یک میلیون بشکه اضافه کنه، اما از زیر عمامة شعبده بازی تی وی ریش و زنگنه و علی وافور، کاهش نفت در میاد به جای افزایش. هاهاهاها این 1میلیون افزایش هم درست به میزانی یه که نفت چپاول شده توسط رژیم بر اثر تحریم کم می شه هاهاهاها. باید بهشون گفت که: فریبکاری، شعبده/ زیر عبا عمامه/ دیگر اثر نداره... هاهاهاها. موشکافیو داشتین؟! فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: