موشکاف ۱۷تیر- امامزاده بی معجزه وحدت، کور میکنه که شفا نمیده

موشکاف 17 تیر کدوم آتش بس!!!


موشکاف:‌ سلام! یه چن روز پیش بود که این یارو زاکانی تلویحا به اون باندیا گفت آقا آشتی! آقا نظامو دارن می کوبن اقلا تو جبهة داخلی آتش بس. هاهاهاها. عظما می گفت آتیش به اختیار این اومد بگه آتش بس. هاهاها. البته حیوونکی تنها نبودا خیلیای دیگه به امام‌زادة بی‌معجزة وحدت دخیل بسته بودن. هاهاها.


تلویزیون رژیم- 15تیر: آیت الله قربانی با تاکید بر اینکه دوری از تنش زایی بهترین گزینه حفظ امنیت و آرامش کشور است گفت دامن زدن به اختلافات سیاسی و گروهی نتیجه یی جز دور شدن از اهداف نظام نخواهد داشت.


موشکاف:‌ هاهاها. قربان برم خدا رو یک بام و دو هوا رو. هاهاها. از یه طرف یه ریزه از دزدی و غارت و چپاول خودشون کوتاه نمیان از اون طرف میگه به اختلافات دامن نزنیم. هاهاها. برو یارو. این چیزا بهت نیومده. هاهاها.


تلویزیون رژیم -15 تیر تاکید خبرگان بر وحدت و پرهیز از دو قطبی شدن جامعه . اعضای کمیسیونهای خبرگان رهبری امروز در قم علاوه بر رایزنی در باره مهمترین مسائل داخلی و منطقه یی بر وحدت در جامعه تاکید کردند. (افکت خاتمی): همه موظفند. هم مسولان هم مردم. به خصوص آنها که رسانه دارند. رسانه مکتوب. رسانه شنیداری. رسانه گفتاری. به گونه یی صحبت نکنند به گونه یی موضع نگیرند که دشمنان سوء استفاده کنند. یک طرفه نباید به سمت دو قطبی کردن جامعه رفت و استفاده ابزاری کرد.


موشکاف:‌ هاهاها. خرچنگ نظامو باش. میگه یه طرفه نرین به سمت دو قطبی، خب راس میگه دیگه، خیابونای یه طرفه تنگ و توله اس از تو اتوبان برین که زودتر برسین. هاهاها.


سایت حکومتی تسنیم- 15تیر: ما با یک طیفی از دشمنان روبه‌رو هستیم و برای مقابله با آن‌ها باید اختلافات را کم کنیم نه اینکه روی اختلافات بنزین ریخته و آن را شعله‌ور کنیم....قطعاً در مسائل مختلف منطقه‌ای باید با دقت موضوعات را رصد کرد و نسبت به مسائل احساس مسئولیت داشته باشیم و اگر یک مشکل امنیتی در منطقه ایجاد شد بدانیم که آن موضوع قابلیت انتقال و مهاجرت به کشور ما را نیز دارد. قطعاً در مقابل توطئه‌گرانی که‌گاه صدای بلند دارند باید با خصوصیات انقلابی رفتار شود, قطعاً اگر دشمنان احساس کنند که مواضع ما نسبت به رفتار‌هایشان انفعالی است, با پررویی به مسائل ورود می‌کنند.


موشکاف:‌ هاهاها. این حرفا رو برو به عظمات بزن که گفته آتیش به اختیار. البته خودشم گفت بی خیال آتیش به اختیار برین سراغ خیار. هاهاها. تمیز هم باشه. هاهاها. این پاسدار زاکانی هم اولش همین روضة وحدت رو می خوند و گفت آتش بس، اما دو روز نگذشته حرفشو پس گرفت.


خبرگزاری سپاه پاسداران- 15تیر پاسدار علیرضا زاکانی: کدام آتش بس؟ کدام آتش به اختیار؟ آتش‌ به اختیار به مثابه اتکا به نیروی اجتماعی عظیم مردمی با کنشگری اصلی جوانان آرمانگرای واقع بین، بر محور حل مسائل کلان و اصلی کشور در همه عرصه‌های فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره، به شرط اختلال در مرکز برنامه‌ریزی و هدایت آن عرصه خواهد بود.


موشکاف:‌ هاهاها. میخوان به امامزادة بی معجزة وحدت دخیل ببندن غافل ازاینکه این امامزاده با متولیایی مثل اینا کور میکنه که شفا نمیده. هاهاها. آخه هر کدوم از باندای نظام سنگ خودشون رو به سینه می زنن. کوتاه بیا هم نیستن. دوستان ما هم واسه بالا گرفتن این جنگ و جدال باهم یه کف مرتب برای سگ دعوای بیشتر می زنیم چون نتیجه اش یه نظام درب و داغون تره. هاهاها.


لطفا به اشتراک بگذارید: