رادیو پیک، قسمت اول – روحانی و آب شور – قیمت آجیل شب عید – نماینده مجلس و کلیه فروشی