طنز خنده دار رد صلاحيت در آستانه انتخابات – احمدی نژاد بقایی روحانی رئيسی خامنه ای قاليباف