ترانه طنز جنتی در آستانه انتخابات و کاندیداها خامنه ای روحانی احمدی نژاد رئیسی قالیباف