?معنای جدید پفیوزی را میتوانید در اظهار نظر حسام الدین آشنا مشاور مطبوعاتی روحانی بعد از انتشار این عکس ببینید