سپاه پاسداران يا تجارتخانه؟

سپاه پاسداران يا تجارتخانه؟

سپاه پاسداران يا كمپاني مالي؟

سپاه پاسداران يا هولدينگ يا سوپر هولدينگ؟

ملت گدايي ميكنه، پاسدار خدايي ميكنه!

***

خبرهاي امروزو اختصاص داديم به سپاه پاسداران

سپاهي كه ميگه ميخواد از دستاوردهاي انقلاب دفاع كنه اما وقتي خوب ريز ميشي مي بيني منظورش از دستاوردهاي انقلاب همة اون پول و پله‌هايي كه از ملت بالا كشيده و حالا ارث باباش ميدونه و براي حفظشون حاضره تموم مملكتو به آتيش بكشه!