آتنا…آتنا… آتنا

آتنا…آتنا… آتنا
تا وقتي سعيد طوسي‌ها توي اين مملكت راست راست مي چرخن و به كارشون ادامه ميدن، كي تضمين ميده كه ديگه فاجعة آتنا تكرار نميشه؟
و تا وقتي كه سعيد طوسي‌ها زير ساية علي خامنه‌اي قرار دارن، كي تضمين ميده كه مردم امنيت داشته باشن!؟