عاقبت بدمستی‌های انتخاباتی روحانی!

عاقبت بدمستی‌های انتخاباتی روحانی!

پس 38 سال اعدام چی شد؟!

جلاد چی شد؟ اعدامي چی شد؟

احتمالا اينهم تاريخ مصرفش مثل وعده‌های 100 روزه دور قبليه!!!