واکنش کاربران فضای مجازی به “ژن خوب” پسر عارف

واکنش کاربران فضای مجازی به “ژن خوب” پسر عارف:

?همین که پسر عارف مصاحبه داده اینقد حرف زده نشون میده ایشون ژن اصلی پدری رو ارث نبردن، منطقا باید در سکوت به بیزینس ادامه میداد

?«ژن خوب» پسر عارف باعث میشه تو ۲۳سالگی MTNرو بیاره ایران و ژن بد یکی مثل امید کوکبی باعث میشه نظام اون بلا رو سرش بیاره.

?احمدی نژاد: با همین ژن ناقص تا ریاست جمهوری اومدم

#ژن_برتر #احمدی_نژاد

?محمد یاسین رامین تاجر موفق شیرخشک تاریخ مصرف گذشته از خوبای انتقال ژن برتر از پدر

?#ژن_خوب چیست؟

ژن خوب باعث سربه‌زیری و لال‌شدن پدر در مجلس و صدور مجوز میلیاردی برای پسر نوجوان می‌شود.

?یه نوع ژن الهی هم هست یهو با استناد به یه خاطره رهبر یک کشور میشی سی سال از جات تکون نمیخوری به کسی هم جواب پس نمیدی، مادر ژن هاست این