? باز هم #سوتي مجري هاي تلویزیون آخوندی اينبار در ویژه برنامه شهادت امام ششم ❗️?

?دجاليت پشت پرده اشکهاي دروغي رو ببينيد!?خنده در پشت صحنه و اداي غمگين بودن جلوي دوربین??