استمالت را چه شد !؟

……………………………………………

گفت شیخی دورهٔ رحم و مروّت را چه شد

روزگار بای دادن بر ولایت را چه شد

در دل خود گوید عظما روز و شب این نکته را

ما چرا تحریم گشتیم استمالت را چه شد

دلخوش از امداد غیبی بوده ایم ما سالها

ناگهان مطرود گشتیم پس حمایت را چه شد

ما درون یک ‌« سیه چاله » فتادیم ای دریغ

دستگیری در بلایا از ولایت را چه شد

در تروریسم جهانی گر عمودخیمه ایم

چشم پوشی های دنیای سیاست را چه شد

یا اگر نقض حقوق نوع انسان کرده ایم

«می کنیم محکوم »، فقط در حرف و صحبت را چه شد

ما به برجام ملتزم بودیم و هستیم تا ابد

عهد و پیمان پر از رمز و ظرافت را چه شد

ما «پسا برجام » را راه بقا پنداشتیم

آن گشایش بهر انواع تجارت را چه شد

آن همه اجلاس و رفت و آمد قول و قرار

مژده دفع خطر با صد ضمانت را چه شد

گاه و بیگاه باز بود زین وعده ها نیش «ظریف»

راه و رسم دوستی رسم رفاقت را چه شد

می رود در «لیستِ » اصحاب ترور اینک «سپاه»

اقتدار موشک انداز ولایت را چه شد

منزوی و طرد گردیم بیش از این ما در جهان

نیست ما را فرصتی یاری امت را چه شد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنقریب گویند ملت در خیابانهای شهر

بارگاه شیخ پر جرم و جنایت را چه شد

گودرز