مصدق – رای اعتماد مجلس – آقای برجام – وزیر اطلاعات – رکورد اعتصاب غذا – 88 متر- اتوبان کوسه

یادی از مصدق کبیر و کودتای 28 مرداد – رای اعتماد به وزیران روحانی در مجلس – محسن بیگلری و ژنرالهای مجلس – ظریف و آقای برجام – وزیر اطلاعات و برنامه هایش – رکورد اعتصاب غذا توسط کروبی و حمایت شدید روحانی و خاتمی از او – سریال 88 متر – اتوبان رفسنجانی  در رادیو پیک 23 – با ما همراه باشید .