سریال طنز انیمیشن فینیتو

سریال طنز انیمیشن فینیتو برنامه جدید پیک شادی اسست که به صورت هفتگی منتشر میشود. این انیمیشن داستان یک روستاست که در آن اتفاقاتی میافتد که بی شباهت به اوضاع و احوال جمهوری اسلامی نیست. ببینید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید