مستند سازی سپاه – ژن خوب مجتهد – نهنگ آبی – زنگ دیکته – هواشناسی بیت خامنه ای در رادیو 29

پرچم داعش در شهر کرد – ژن های خوب تمام شدنی نیستند نوه آیت الله مجتهدی – بازی نهنگ آبی یا آخوند آبی – زنگ دیکته بر سر سفره انقلاب – تور سیاحتی کره شمالی – تصور کن – پیش بینی وضعیت آب و هوای بیت خامنه ای – یادی از کولبران کردستان