نوبرانه آخوندی مراسم محرم در هتل هیلتون!!!

نوبرانه آخوندی

مراسم محرم در هتل هیلتون!!!

مراسم ختم در هتل اینترکنتینانتال!

با مداحی بلبل نظام و جلسه داری حاج سعید طوسی!!!