جیب‌بری دو قبضه!!!

جیب‌بری دو قبضه!!! 60درصد برق مصرفی مردم در نیروگاه های خصوصی تولید میشه! یعنی نیروگاه‌های سپاه و آقازاده‌ها!!! چرا؟

جیب‌بری دو قبضه!!!

60درصد برق مصرفی مردم در نیروگاه های خصوصی تولید میشه! یعنی نیروگاه‌های سپاه و آقازاده‌ها!!! چرا؟

چون برقی که با مالیات مردم  در نیروگاه‌های دولتی تولید میشه، به کشورهای دیگه فروخته میشه! تا ارز مورد نیاز آخوندها تامین بشه!‌

به این میگن یه فرمول خیلی خیلی ساده!