ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه – رهبر، خلبان نظام و رئیس جمهور کمک خلبان است

ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه – رهبر، خلبان نظام و رئیس جمهور کمک خلبان است