خنده دارترین اخبار و سوتی ها از خامنه ای و روحانی و تلویزیون جمهوری اسلامی بعد از قیام مردم ایران

خنده دارترین اخبار و سوتی ها از خامنه ای و روحانی و تلویزیون جمهوری اسلامی بعد از قیام مردم ایران

2 COMMENTS

    • باتشکر ازاین که برنامه های ما را مشاهده می کنی بیشتر با ما در ارتباط باش

Comments are closed.