موشکاف ۱۶ بهمن – گیر کردن گله احشام نظام در گل!

✳️⭕️?موشکاف ۱۶ بهمن – گیر کردن گله احشام نظام در گل!

?موشکاف:‌ سلام! این روزا مد شده که رسانه های مختلف نظام از چالش ها و ابرچالشهایی که دودستی گریبان عظما رو گرفته و ول نمیکنه صحبت میکنن. میگن مثل بمبه!‌مثل سونامی! یه هویی موجش کل نظامو می‌پیچونه. میگن یه دونه اش هم واسه نفله کردن نظام کافیه، چه برسه به این چالشهای در هم تنیده شده. هاهاهاها

سایت حکومتی افکار نیوز ۱۴ بهمن

اقتصاد ایران را چالش های بنیادین مختلفی تهدید می کند. چالش هایی که هر یک همانند یک بمب ساعتی می تواند بسیاری از ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر اندازد و متاسفانه به نظر میرسد که مهمترین راهبرد حاکمیت در سطح کلان در شرایط فعلی به تعویق انداختن زمان انفجار این بمب های ساعتی است.

?موشکاف: هاهاهاها. این یکی هم به این رسیده که بمب ساعتیه! به قول خودشون پیش لرزه های دیماه نظامو تا آستانة مرگ ترسوند و لرزوند! هاهاهاها. می گن راهبرد نظام شده از این ستون به اون ستون کردن!‌هاهاهاها. اما این ستون به ستون، فرجی واسه نظام ایجاد نمی کنه. هاهاهاها.

خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۴ بهمن

رئوفیان از باند خامنه‌ای: مصلحت‌سالاری به جای شایسته‌سالاری حاکم شده است

بانک‌های ما امروز مشکل دارند. سیستم بانکی ما نه اسلامی است نه غیراسلامی. یک ملغمه‌ای است. مگر نه اینکه می‌گوییم ربا جنگ با خداست؟ در سیستم بانکی ایران جنگ با خدا آغاز شده، چه کسی باید جلوی این فعل ناشایست را بگیرد؟

وی مشکل دوم را مساله وجود فساد و رشوه خواند و گفت: این‌ها مسائلی است که نظام را از درون از بین خواهد برد و خطرناک‌تر از آمریکا ست.

?موشکاف:‌ هاهاهاها. چشم بسته غیب میگه. کار به جایی رسیده همة کارگزارای نظام پشت سر هم اعتراف می کنن. فکر می کنن شاید این طوری بشه جلو شعله ها رو گرفت یا انفجار بمب ساعتی رو عقب انداخت. اما خودشونم می دونن که این بازیا دیگر اثر ندارد. هاهاهاها.

سایت حکومتی ساعت ۲۴ – ۱۳ بهمن

درگل فرورفتن نظام تصمیم گیری اجرایی درچند حوزه

در حوزه نظام قضایی مسایلی مثل مجازات مجرمان، رفع تبعیض علیه فقرا و زنان و اقلیت ها،در حوزه عدالت اجتماعی مسایلی مانند مالیات ستانی از ثروتمندان و بازتوزیع به طبقات فقیر،اصلاح ساختار بودجه و رهایی از وابستگی به نفت،نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها و بنگاه های بزرگ انحصاری دولتی و خصوصی را نتوانسته ایم حل کنیم. در حوزه آموزش هنوز یادگیری دانش آموزان و دانشجویان را نتوانسته ایم حل کنیم ،در حوزه درمان واقعی و پیشگیری بیماری های مزمن غیرواگیردار همانند درمان دیابت درگل فرومانده ایم ،

?موشکاف: هاهاهاها. بعله درست مثل حیوان نجیب. البته در گل فرو رفتن واسه نظام کمه! می این خرابه اون خرابه این جا فاسده اونجا فاسده، خب اینو که همة دنیا می دونن که کلش فاسده. هاهاهاها.نه! بعله نظام ولایت تا گردن تو گله! هاهاهاها. حتی دست و پا هم نمیتونه بزنه. فقط گاهی اوقات صدای عر عر عظما و شیخ فری و باقی گلة احشام نظام بلند میشه. هاهاهاها.

?موشکاف:‌ همین روزاس که یه دست پر قدرت سر نظامم فشار بده تا بره تو گل و خیال همة دنیا راحت شه. هاهاهاها. البته بندة موشکاف همراه همة جوونا! پشت همون دست پرقدرتیم. در خدمت قیام. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.✳️⭕️?

@SimayazadiTV

@moushekaf