موشکاف ۱۸ بهمن – دایناسورهای نظام در وحشت از انقراض!

✳⭕?موشکاف ۱۸ بهمن – دایناسورهای نظام در وحشت از انقراض!
?موشکاف:‌ سلام! دایناسورای نظام همچین وحشتزده و ناامید از آیندة نظام ابراز وحشت می کنن که بیا و ببین! نه آیندة دور، همین سال دیگه! هاهاهاها. میترسن به همین زودیا منقرض شن و ۴۰ سالگی نظامو نبینن! هاهاهاها.
آخوند احمد جنتی ۱۶ بهمن:
باید توطئه ها را خنثی کرد و مساله براندازی را جدی گرفت.
البته من نگران سال آینده ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد چرا که باید احتمالات را بررسی کرد و مدنظر قرار داد.
ما نباید خودمان را از مردم جدا کنیم اگر مسئولان وضعیت اشرافی داشته باشند فقرا از غصه دق می‌کنند
یا این اتفاق می‌افتد یا اینکه در خیابان‌ها راه می‌افتند و سروصدا می‌کنند اما اگر مردم ببینند مسئولان ساده‌زیست هستند، شرایط بد اقتصادی را تحمل می‌کنند وگرنه صدایشان درمی‌آید
?موشکاف:‌ هاهاها. اینم افاضاتی از نمیرالدولة نظام. هاهاهاها. آخه دایناسور! کم نگرانی! باید از نگرانی دق می کردی و می افتادی یه گوشه می مردی! هاهاهاها. خیال نکن نمیرالدوله هستی وقتی بیان سراغ نظام این حرفا نیست! هاهاهاها. تازه میگه ساده زیستی! هاهاها. چه سو‌ء تفاهمی! هاهاها.
آخوند طباطبایی از باند روحانی ۱۶ بهمن
برای آینده کشور بسیار نگرانم
عمل ما، جوانان را خسته می کند و برخوردمان رنجشان می دهد.معتقدم که جوانان را زور کردیم و با دید نفرت به آنها نگاه کردیم و خود را پسندیدیم و دیگران را رها کردیم در شرایطی که الان هستیم و معضلات اجتماعی مخصوصا عدم درک صحیح از مشکلات و نوع مواجه شدن با آن باعث شده من برای آینده کشور بسیار نگران باشم
?موشکاف:‌ هاهاهاها! عجب! اتفاقا جوونا اصلا خسته نیستن! مگه تو کوچه خیابون ندیدی واسه شعارای براندازانه چه انرژی یی دارن!‌هاهاهاها. واسه مرگ بر خامنه ای چه فریادی میزنن. البته حق داری نگران باشی! کم نگرانی که زیاد نیستی! هاهاها. آخه دودمان آخوندای حکومتی در خطره. هاهاهاها.
سایت حکومتی بهار ۱۶ بهمن
نتيجه فشارهای رنگارنگ بر مردم
وقتی که یک مسئول مملکتی مقدار زیادی پول می‌دزد و فرار می‌کند مردم به چه کسی بدبین می‌شوند؟ به پدر خانواده بدبین می‌شوند، پدر خانواده رئیس آن مملکت می‌شود، …وقتی مردم بدبین شوند به کل نظام بدبین می‌شوند.اگر همینطور این بدبینی مردم ادامه پیدا کند مردم عصبانی می‌شوند و در کنار آن خشونت افزایش پیدا می‌کند و فاجعه‌ای بزرگ در ایران رقم می‌خورد. …حالا ممکن است مردم یک بار و دو بار که در خیابان به راه افتادند بعد ادعا شود سر و صدای آنها پایان یافته است؛ اما در نهایت برای احقاق حق خود دست به حرکت مجددی می‌زنند. خیلی افراد در این میان البته امکان دارد سوء استفاده کنند و قصد داشته باشند عده دیگری را جایگزین کنند و انقلاب بعدی را در این کشور رقم بزنند.
?موشکاف:‌ هاهاهاها. پدر خانوادة آخوندی، عظماس که خودش رئیس دزداس. هاهاهاها. مردم هم بدجوری عصبانین! به ویژه جوونای دهه شصتی و دهه هفتادی و دهه هشتادی! میخوان کاری کنن که پدر مادراشون دو تا انقلابو دیده باشن. هاهاهاها. دم جوونا گرم! فعلا خدانگهدار. ✳⭕?