ولایت مجازی

                                            ولایت مجازی

اگر من حضرت رهبر نبودم                                خلافت گر نبود اندر وجودم

عمود خیمه و رأس ولایت                                 اگر این بندهٔ عظما نبودم

کناری می نهادم ریش و تسبیح                            ولایت را مجازی می نمودم

تمام فوت و فنِ «حوزه وی » را                          به اینترنت وارد می نمودم

به دنیای مجازی و گرافیت                               ز «بیل گیتس» گوی سبقت می ربودم

دکان حوزه ها را تخته کرده                             «کافی نت»جای آنها  می گشودم

«اس ام اس» می فرستادم جهنم                       امام نازنین را می ستودم

«توئیت» می کردم هرساعت هزاران                   حقوق هسته ای را می فزودم

غنی سازی به دنیای مجازی                            نَوَد تا صد در صد  می نمودم

درون فیس بوکم با فراغت                              شِر و وِر یا رباعی می سرودم

به جنگ سایبری اسرار بسیار                          ز استکبار هر آن می ربودم

ولیکن بیم آن دارد که بنده                            اگر چه در مجازی در صعودم

هراسانم ز دنیای حقیقی                              جهنم را کند سایت فرودم

                                                                 گودرز