موشکاف ۲۲ بهمن – «هر کس در مقابل خواست ملت بایستد خواهد رفت!»

✳⭕?موشکاف ۲۲ بهمن – «هر کس در مقابل خواست ملت بایستد خواهد رفت!»
?موشکاف:‌ سلام! امروز تی وی ریش رفته بود تو کار جمعیت سازی! هاهاهاها. اما اگه یه ذره شات دوربینو باز می کردن این جمعیت انبوه میشد یه جمعیت کوچولو. هاهاهاها. چه شعارایی هم میدادن! اما نگفتن با شعار «مرگ بر خامنه ای» که این روزا ورد زبونا و تزيین دیوارا شده میخوان چیکار کنن؟ هاهاهاها.
سایت حکومتی رویداد ۲۴ – آخوند بیات زنجانی
برخی می‌گویند باید مصالح را در نظر گرفت و به مردم بعضی مسائل را نگفت چراکه ممکن است نظام آسیب ببیند؛ بنده عرض می‌کنم که باید با عفونت برخورد کرد و سرپوش گذاشتن روی آن موجب از بین رفتن همه چیز خواهد بود.
?موشکاف: هاهاهاها. ببین کار به کجا رسیده که عوامل عفونت ساز به فکر برخورد با عفوت افتادن. هاهاهاها.
بهرام پارسایی عضو مجلس ارتجاع ۲۰ بهمن
اینکه مداوم گفته می‌شود، صدای ملت و صدای معترضان را شنیدیم. این شنیده‌ها بالاخره باید خروجی داشته باشد. خوب حالا خواسته‌ها و مطالبات را شنیدید، اکنون می‌خواهید چه‌کار کنید؟ چطور جواب دهید؟ شنیدن صدای مردم خوب است اما به‌تنهایی فایده‌ای ندارد. اگر اعتراضات بدون پاسخ بمانند، آتش زیر خاکستر خواهد شد که هرلحظه ممکن است که شعله‌ور شود. …ممکن است هرلحظه دوباره مردم به خیابان آیند و تجمع‌های اعتراض‌آمیز شکل گیرد.
?موشکاف: هاهاهاها. میگه خروجی! میگه آتیش زیر خاکستر! هاهاهاها. اگه زیر خاکستره پس این همه سوزش نظام برای چیه؟ هاهاهاها. اونم لحظه به لحظه. هاهاهاهاها.
سایت حکومتی رویداد ۲۴ ۲۰ بهمن: علیرضا بهشتی
اکثریت این معترضین چیزی برای باختن نداشتند. شکل گیری چنین نیروی اجتماعی بسیار خطرناک است؛ چون آدمی که هیچ چیز برای باختن نداشته باشد ممکن است دست به هر کاری بزند. …. من وضعیت ناآرامی‌های اخیر را اینگونه می‌بینم و خیلی هم نباید دنبال پاک کردن صورت مساله باشیم. متاسفانه سال‌ها است که ترجیح داده می‌شود که صورت مساله پاک شود.
?موشکاف:‌ هاهاهاها. یه جوری میگه خیلی هم دنبال پاک کردن صورت مسئله نباشیم که انگار میتونن صورت مسئله رو پاک کنن. هاهاهاها. یارو! دارن میان سروقتتون! چه ترجیح بدین و چه ترجیح ندین. هاهاهاها.
محمود احمدی نژاد ۲۰ بهمن
انقلاب برای این نبود که عده‌ای بروند و عده ای با شکل و شمایل دیگری جایگزین شوند، اما روابط و ساختارها و رفتارها همان باشد یا خدای ناکرده بدتر از آن باشد.

بدون تردید قریب به اتفاق مردم خواهند گفت که چرا عدالت نیست؟
می گویند که؛ چرا آزادی نیست؟ چرا صداقت نیست؟ چرا پاکی نیست؟ چرا تبعیض هست؟ چرا چپاول و غارت هست؟ چرا فقر و فاصله طبقاتی هست؟ چرا احترام و کرامت انسانها رعایت نمی‌شود؟ چرا زورگویی و تحمیل هست؟ چرا ریا و تزویر هست؟
به صراحت می گویند که چرا عده ای باید بتوانند خودشان را برتر بپندارند و توده های مردم را تحقیر کنند؟
مگر اینها سوالات و اعتراضات و علل نارضایتی ملت ما در انقلاب 57 نبود؟
هر کس در مقابل خواست ملت بایستد خواهد رفت و چه سرنوشت بدی در انتظار چنین کسانی قرار دارد.
?موشکاف:‌ هاهاهاها. اینا حرفای کسیه که 8سال رئیس جمهور این نظام بوده و عظمای بیچاره هم گفته از همه بهش نزدیکتر بوده. معلوم نیس توبالاخونة نظام چه خبر؟ هاهاهاها. بعله. هیچ کس نمیتونه جلوی انقلابی که زمانش رسیده رو بگیره. هاهاهاها. تنها راه حل واسه آخوندا اینه که زودتر رد موشا رو بزنن شاید سوراخی چیزی گیر بیارن ، اقلا این، از اونی که در انتظارشونه بهتره. هاهاهاها. حالا از من گفتن. فعلا خدانگهدار. ✳⭕?