المپیک حوزه علمیه قم آغاز شد

المپیک حوزه علمیه قم آغاز شد : طناب زدن با عمامه – پریدن از حوض با عبا – پرتاب مهر – نماز استقامت – وضوی سرعتی – بالا رفتن از منبر با چشمان بسته – خوردن لوبیا و نگه داشتن وضو – دوی 100 متر با دمپایی یه راننده کامیون به اداره پلیس تلفن می زنه میگه:من یک مارمولک رو له کردم…پلیسه میگه:خب جسدش رو از وسط جاده بردار بنداز کنار جاده راننده کامیون می پرسه عبا و عمامه اش رو چیکار کنم؟ )