موشکاف ۲۸ بهمن شیخ فری یه غلطی کرد و تو سخنرانی ۲۲ بهمنش گفت رفراندوم!

✳⭕?موشکاف ۲۸ بهمن

?موشکاف:‌ سلام. شیخ فری یه غلطی کرد و تو سخنرانی ۲۲ بهمنش گفت رفراندوم! هاهاهاها. باند رقیب ریختن رو سرش! هاهاهاها. یه نمونه اش تو سیرک جمعه بود که دلقکای نظام هم بپر بپر می کردن. هاهاهاها.

آخوند علم‌الهدی ـ نمایش جمعة مشهد

شما میایید در سیل جمعیت چند میلیونی اصل 59 قانونی اساسی را به رخ مردم می کشید و رفراندوم مطرح می کنی؟

محور رهبری و ولی امره . حجت امام زمان در این کشور محوره. همه مراجعات همه مشکلات همة عقده ها و گره های سر در گم مدیریت نظام را چه در سیاست خارجی چه در سیاست داخلی رهبر حل می کند و می گشاید شما مردم را به اصل ۵۹ قانون اساسی و رفراندوم حواله میدید؟ تازه در اصل 110 قانون اساسی فرمان همه پرسی و فرمان رفراندم از اختیارات ولی فقیه است. اینم به اون مربوطه. در این سیل جمعیت مردم را به رفراندوم حواله دادن میدونی تو ذهن ها چی تداعی میکند؟ در ذهنها تداعی می کند که شما طرفدار مردم سالاری سکولارید طرفدار مردم سالاری دینی نیستید.

?موشکاف: هاهاهاها. نه یارو! نه! … پشمک نظام! نه! همچین چیزی تو ذهن هیچ احدالناسی تداعی نمیشه. هاهاهاها. دست شیخ فری رو تر از این حرفاس. اون میخواست به عظما بزنه و بگه تو خط من بیا و الا که به قول اون کلیپ تا رفراندوم ولی فقیهی. و الا رفراندوم، اونم تو نظام ولایت کیلو چند؟! هاهاهاها اما علم الهدی گذاشت تو کاسه اش که از این خبرا نیست. همة نظام از مجلس و مقننه و مجریه، نوکر عظمان و بس. هاهاهاها.

…باید سخن متقن باشد, مستحكم باشد, مستدل باشد, با اولین نقد فرو نریزد, مدیران محترم كشور مراقب سخنان خود باشید, چرا سخنانی بگویم كه داری محملهای مختلفی است, تا این سخنان رو نقد كنند و به نقد آنان اعتراض كنیم, بگویم این اراده ما نبود, از یك مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی انتظار می رود سخنانش, متقن, مستحكم, مستدل بر اصول باشد تا دلها را نزدیك كند.

?موشکاف: هاهاهاها. چه انتظارات بیجا! هاهاهاها. سوسول بازی سخنان متقن و مستدل به کارگزاران نظام نیومده. هاهاهاها. البته این یارو ابوترابی هم اینا رو میدونه. فقط اومده بگه تنها انتظاری که نظام از کارگزارانش داره اینه که عملة ولی فقیه باشن و بس. هاهاهاها.

?موشکاف: بعله! زمین که سفت بشه گاوا به هم شاخ می زنن. هاهاهاها. سفتی زمین هم از پافشاری قیام آفریناس. چنان قدماشونو محکم تو زمین میخ کردن که فقط سرنگونی میخوایم که علفای اصلاحات قلابی خشکیدن. هاهاهاهاها. چاشنی شرایط بین المللی رم اضافه کنین، اون وقت سوزش عظما رو بیشتر می فهمین. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار. ✳⭕?