#عذرخواهی_پذیرفته_نیست

 
#سيد_علي
بدبخت بخاطر سی و نه سال حکومت اعدام و شكنجه بخاطر قتل عام سال67 و كشتن 33هزار زنداني بخاطر به خاك سياه نشاندن ملت ايران #عذرخواهی_پذیرفته_نیست فقط بايد گم بشي