ایمنی ترین وسیله برای سفر

ایمنی ترین وسیله برای سفر و هرنوع جابجایی در حکومت جمهوری اسلامی ولایی …حداقل اگر اتفاقی پیش بیاد خودت رو میتونی نجات بدی