چهار شنبه سوری

چهارشنبه سوری

بسیجیه چهارشنبه سوری میره سرکوب، نارنجک میکشه کل مغز سرش متلاشی میشه  . ميره دکتر، دکتره از نفر همراهش سوال میکنه مغز فعلی اش چیه، نفر همراهش میگه شبیه به خره ،من میتونم یک درجه بالاتر از خر ،گورخر پیوند بزنم،بعد ازچند سال دکتر از بیسجی سوال میکنه،چطوری به مسایل نگاه میکنی؟ دنیا راه راه میبینم بچه هایت را چطور میبینی؟ بسیجی میگه بچه هام را راه راه میبینم.