عروسک

عروسک

یه روز یه بسیجیه میره مغازه عروسک بخره میگه: آقا قیمته این بمب ساعتی چنده؟؟