فروش الاغ

فروش ويژه الاغ عيدانه سال 97 بصورت اقساطى شروع شد به علت سقوط هواپیماهای فرسوده ، آتیش سوزی کشتی، برخورد قطارها و گرانی بنزین و ناامنی خودروهای داخلی فروش ويژه الاغ شروع شد مدل 97 تيپ قاطر گردن هیدرولیک، نعل اسپورت شاسى بلند، داراى کارت يونجه ،پالان چرمى با بوق بلبلى