«۲۲بهمن تماشایی»

«۲۲بهمن تماشایی»

یک سیرک تماشایی در بیست و دو بهمن

در صحنه نمایان شد با حیله  و فوت و فن

عُمال ولایت با ، یک نظم شَلَم شوربا

از هیبتشان افتاد لرزه به تن دشمن

درشهر و خیابانها در کوچه و میدانها

چون لشگر وارفته آماده در رفتن

سیم کارت، عدسی ساندیس، در موسم «یوم الله»

آذوقهٔ ره بودند در هر گذر و برزن

این امت ساندیسی  افتاده به یک پیسی

در جاده اضمحلال افتادن  و غلطیدن

این شاخصی از  بیعت با رأس ولایت بود

کفگیر دغلبازی اندر ته دیگ خوردن

اوج دههٔ زجر است هرساله در این ایام

عظما نکند در «بیت» جز زاری و جز شیون

این سنت هرساله چون یک تف سربالا

برچهرهٔ ایشان بود هنگام رجز خواندن

بر مضحکهٔ شیخان در واقعهٔ امسال

اقدام خلایق بود تف کردن و خندیدن