جوک خنده دار

یه روز داشتم قرآن میخوندم قرآنو که ورق زدم  لای قرآن پول بود.فکر کردم خدا بهم جایزه داده رفتم همشو خرج کردم

خلاصه خواهرم تا 3سال دنبال عیدیاش میگشت