خداییش خیلی با حاله

خداییش خیلی باحاله بخونید

مناجات غضنفر با خدا:خدایا وقتی میخوایم بیام خونت باید کلی پول بدیم ،وقتی هم مهمونت میشیم نباید لب به چیزی بزنیم ، وقتی میخوایم بیایم پیشت باید بمیریم ،میخوای اصلا رفت و آمد نکنیم!!!!!؟؟….ما رو بخاطر سيب از بهشت فرستادى زمين حالا بخاطر اب انگور از زمين ميفرستى جهنم!!!! چرا اينقدر با ميوه و ابميوه مشکل دارى!!!!؟؟؟….خدايا حتمأ بايد بميريم روحمون شاد شه؟!!نميشه همينطورى شاد بشیم…!!!؟؟؟ آخه یه کم دقت کن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭیم هزینه ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ نیویورک ﺭﻭ میدیم ﺍﻣﺎ ﺑﺎ کلفت ﺷﻌﺐ ﺍابیطاﻟﺐ در ایران ﺯﻧﺪﮔﯽمیکنیم!!!???