داروخانه بسیجی

داروخانه بسیجی

بسیجیه رو میارن تهران واسه سرکوب بهش تشویقی مجوز داروخونه حیوانات میدن. یه روز یک الاغ میره داروخونه به بسیجیه ميگه:‌چطور این داروخانه را اداره میکنی؟ من بیکار هستم و کاری ندارم .بسیجیه گفت من خودم هستم و خودم ، به نفر سوم نیار ندارم !!!!