فرمانده بسیج

فرمانده بسیج

فرمانده بسیج رو احضار می کنن میگن شنیدیم تو دوره آموزشی ترتیب بسیجیها رو دادی..! میگه  قبل از عملیات  جنگی لازم بود چند مانور جنگی درسابقه ام برای ارتقاء درجه انجام میدادم !!!!