وضعمان خیلی اسف‌بار است باور می‌کنید!!؟

وضعمان خیلی اسف‌بار است باور می‌کنید!!؟

کار ما بیچاره ها زار است باور می‌کنید!!؟

.  دوش در اخبار  دیدم که وزیر کار گفت:

بچه اش در خانه بیکار است باور می‌کنید!!؟

.  رفته کُشتی گیر در شورای شهر از آنطرف..

کُشتی ما دست معمار است باور میکنید!؟

امنیت روی خطوط ریل این کشور هنوز..‌

لنگِ دهقان فداکاراست باور میکنید!!؟

 یک نفر را توی جنگلها به دام انداختند

بعد ثابت شد زمین خواراست باور میکنید!!؟

در تریبون آنچه میگویند مسئولین به هم

اکثرن از نوع لیچار است باور میکنید!!؟

اینکه جایی قحط باران است و جایی زلزله

شیخ گفته کار کفاراست باور می‌کنید!!!؟

اکثرن آنها  که مارا منعِ قلیان میکنند..

شغل‌شان قاچاق سیگار است باور می‌کنید!!؟ .

ما همینکه زنده ایم و زندگانی میکنیم

کارمان مصداق ایثار است باور میکنید!!؟

 بنده از شرمِ همین شعری که الان گفته ام..

واقعن رویم به دیواراست باور میکنید!!؟                                                                                                                                                                       ارسالی یک هموطن