جوک

یه بچه روبه زور بابا ومامانش وادار به خواندن نماز می کنند، بعد می بینن نشسته داره همین جوری دعا می کنه ، میرن گوش میدن می بینن میگه

خدایا اینا من رو بزور وادار کردن نماز بخونم ،تو خودت قبول نکن.