ناو

ناو

بسیجیه میره عملیات، با آب نارنجک درست میکنه، میگن این چیه؟ میگه: می‌خوام وقتی ترکید ناوهواپیما بر آمریکاغرق بشه.