ماشین حساب

ماشین حساب

بسیجیه تلویزیون میخره بعد کنترلشو پس میاره ماشین حساب، به صاحب مغازه میگه بیا داداش این ماشین حساب توش بود ما حرومی بهمون نمیاد.